Header Ads

Xem tuổi để chọn hướng xây của nhà ( phần 1)

Xem tuổi để chọn hướng xây của nhà

Thông thường cửa chính của một ngôi nhà cũng là hướng nhà. Phong thủy học cho rằng, cái cửa ra vào của một ngôi nhà là bộ phận quan trọng nhất, cái đó là dấu hiệu thịnh suy cho ngôi nhà. Phong thủy học cho rằng, muốn được thịnh vượng nhất, cửa nhà nên theo hướng cát tùy theo tuổi của mỗi người. Trên thực tế, có tất cả 8 loại mệnh hướng người như sau:


Nếu bạn là Càn trạch: cửa nếu để phương Đông Bắc và Chính Tây thì đời đời sang trọng, còn nếu đặt cửa phương Tây Nam thì toàn gia phú quý.
Sơ đồ mặt bằng ngôi nhà người mệnh hướng Càn:
Xem tuổi để chọn hướng xây của nhà ( phần 1)
Càn trạch là những người sinh vào các năm:


Nam giới: 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012...


Nữ giới: 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018...


Những vị trí sau đặt cửa chính không tốt như:


Chính Nam: đại hung, Chính Đông: hung, Đông Nam: hung vừa; Chính Bắc: có hung. Vị trí Tầy Bắc: bình thường. Nhưng nhà đã đặt cửa ở vị trí xấu như vậy làm thế nào? Phong thủy học đưa ra cách hoá giải như sau:


* Cửa đặt hướng Chính Nam: thì cửa bếp lò (nếu là nồi cơm điện thì nơi dòng điện trực tiếp vào chính nồi,
chú ý: không phải là đèn hiệu màu đỏ của nồi) quay sang hướng Đông Bắc.


* Cửa hướng Chính Đông: thì cửa bếp lò hay nơi dòng điện vào chính nồi cơm điện hướng về Chính Tây.


* Cửa hướng Đông Nam: nên đặt cửa bếp lò hay nơi dòng điện vào chính nồi cơm điện quay về hướng Tây Bắc.


* Cửa đặt hướng Chính Bắc: nên đặt cửa bếp lò hay nơi dòng điện vào chính nồi cơm điện quay về hướng Tây Nam.


Nếu bạn là Khôn trạch: cửa để phương Tây Bắc thì vợ chồng hòa thuận, còn để cửa hướng Đông Bắc và Chính Tây thì nhận được hoàng ân (nay là từ chính phủ, từ nhà nước, ý nói làm công chức có thăng tiến).

Xem thêm: KIẾN TRÚC NGÔI NHÀ BẠN CÓ TẠO RA CÁT KHÍ TỪ THIÊN NHIÊN KHÔNG( phần 2)
Sơ đồ mặt hằng ngôi nhà  người mệnh hướng Khôn:

Khôn trạch là những người sinh vào các năm:
Nam giới: 1932, 1935, 1941, 1944, 1950, 1953, 1959, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980, 1986, 1989, 1995, 1998, 2004, 2007, 2013...


Nữ giới: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014...


Những vị trí sau đặt cửa chính không tốt như:


Chính Bắc: đại hung, Đông Nam: hung, Chính Đông: hung vừa, Chính Nam: có hung. Phương Tây Nam bình thường.


Nhưng nhà đã đặt cửa như vậy thì làm thế nào?
Xem thêm: Tủ bếp Laminate
Phong thủy học đưa ra cách hoá giải như sau:


* Nếu cửa đặt Chính Bắc thì cửa bếp lò (hay nơi dòng điện trực tiếp vào nồi cơm điện, lưu ý: không phải là đèn hiệu màu đỏ của nồi) quay sang hướng Chính Tây.


* Nếu cửa ỏ phương Đông Nam thì cửa bếp lò hay nơi dòng điện trực tiếp vào nồi cơm điện đặt quay sang hướng Đông Bắc.


* Nếu cửa đặt phương Chính Đông: thì miệng lò bếp hay nơi dòng điện trực tiếp vào nồi đặt quay về hướng Tây Nam.


* Nếu cửa phương Chính Nam thì cửa bếp lò hay nồi cơm điện nơi dòng điện trực tiếp vào nồi đặt quay sang hướng Tây Bắc.


Được tạo bởi Blogger.